Στατιστικά Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου

Τμήματος Φιλολογίας

  1. Αρχική
  2. Το Τμήμα
  3. Στατιστικά Αξιολόγησης

Συγκεντρωτικά στατιστικά αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Χειμερινό ΕξάμηνοΕαρινό Εξάμηνο

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Χειμερινό Εξάμηνο – Εαρινό Εξάμηνο

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Χειμερινό ΕξάμηνοΕαρινό Εξάμηνο

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
Χειμερινό ΕξάμηνοΕαρινό Εξάμηνο

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
Χειμερινό ΕξάμηνοΕαρινό Εξάμηνο

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Χειμερινό ΕξάμηνοΕαρινό Εξάμηνο

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
Χειμερινό ΕξάμηνοΕαρινό Εξάμηνο

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013
Χειμερινό ΕξάμηνοΕαρινό Εξάμηνο