Επικοινωνία

H τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γραμματεία γίνεται καθημερινά μετά τις 10:00 π.μ.
Η Γραμματεία δέχεται το κοινό τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 10:30-13:30

Γραμματέας: Βλάχα Κωνσταντίνα

Μέλη Γραμματείας:  Σιάπκας Κωνσταντίνος

Διεύθυνση

Τμήμα Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
T.Θ. 1186
451 10 Ιωάννινα

Τηλέφωνο

+30 2651007475, 07476, 07179