Προπτυχιακές Σπουδές

Οδηγός Σπουδών 2023-2024

  1. Αρχική
  2. Σπουδές
  3. Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα απονέμει πτυχίο τριών ειδικεύσεων, αντίστοιχων προς τους τρεις Τομείς του Τμήματος: Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, και Γλωσσολογίας.

Δηλώσεις μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται στο online Φοιτητολόγιο στις αρχές κάθε εξαμήνου σύμφωνα  με τις πρόνοιες του Οδηγού Σπουδών 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε τις επικαιροποιημένες ώρες και τις αίθουσες διδασκαλίας για τα προπτυχιακά μαθήματα και τα μεταπτυχιακά σεμινάρια του τρέχοντος εξαμήνου.
Περισσότερα

Περιγράμματα Μαθημάτων

Στα περιγράμματα μαθημάτων εμπεριέχονται αναλυτικές πληροφορίες για κάθε διδασκόμενο μάθημα και κάθε μεταπτυχιακό σεμινάριο του Προγράμματος Σπουδών.

Περισσότερα