Προπτυχιακές Σπουδές

Οδηγός Σπουδών

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα απονέμει πτυχίο τριών ειδικεύσεων, αντίστοιχων προς τους τρεις Τομείς του Τμήματος: Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, και Γλωσσολογίας.

Δηλώσεις μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται στο online Φοιτητολόγιο στις αρχές κάθε εξαμήνου σύμφωνα  με τις πρόνοιες του Οδηγού Σπουδών 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε τις επικαιροποιημένες ώρες και τις αίθουσες διδασκαλίας για τα προπτυχιακά μαθήματα και τα μεταπτυχιακά σεμινάρια του τρέχοντος εξαμήνου

Περιγράμματα Μαθημάτων

Στα περιγράμματα μαθημάτων εμπεριέχονται αναλυτικές πληροφορίες για κάθε διδασκόμενο μάθημα και κάθε μεταπτυχιακό σεμινάριο του Προγράμματος Σπουδών.

Περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα του ΠΠΣ του Τμήματος Φιλολογίας

_________________________

Οδηγός Σπουδών 2019-2020

Τελευταία ενημέρωση 11/02/2020

_________________________

Οδηγοί Σπουδών

προηγούμενων Ακαδημαϊκών Ετών