Εργαστήρια

Εργαστήρια

Στο Τμήμα Φιλολογίας λειτουργούν τα εξής εργαστήρια:

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

  • Εργαστήριο Κλασικής Φιλολογίας
  • Εργαστήριο Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας
  • Εργαστήριο Συντήρησης Χάρτου – Παλαιογραφίας – Κωδικολογίας, Σχεδίου – Χαρτογραφίας (σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)

Διευθυντής: Ε. Χουλιαρά-Ράιου

Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

  • Εργαστήριο Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας

Διευθυντής: Α. Αλεξάκης

Διευθυντής: Δ. Καργιώτης

Τομέας Γλωσσολογίας

  • Εργαστήριο Γλωσσολογίας

Διευθυντής: Μ. Μαστροπαύλου