Εργαστήρια

  1. Αρχική
  2. Έρευνα
  3. Εργαστήρια

Εργαστήρια

Στο Τμήμα Φιλολογίας λειτουργούν τα εξής εργαστήρια:

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

Διευθύντρια: Ε. Γκαστή

Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Διευθύντρια: Ε. Καλτσογιάννη

Διευθύντρια: Α. Βογιατζόγλου

Τομέας Γλωσσολογίας

Διευθύντρια: Μ. Μαστροπαύλου