Εργαστήρια

  1. Αρχική
  2. Έρευνα
  3. Εργαστήρια

Εργαστήρια

Στο Τμήμα Φιλολογίας λειτουργούν τα εξής εργαστήρια:

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

Διευθυντής: Ε. Γκαστή

Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Διευθυντής: Ε. Καλτσογιάννη

Διευθυντής: Δ. Καργιώτης

Τομέας Γλωσσολογίας

Διευθυντής: Μ. Μαστροπαύλου