Πρόγραμμα Erasmus+

  1. Αρχική
  2. Σπουδές
  3. Πρόγραμμα Erasmus+

Πρόγραμμα Erasmus+

Το Τμήμα Φιλολογίας συμμετέχει στο πρόγραμμα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας ERASMUS+ και έχει υπογράψει διμερή σύμβαση με πολυάριθμα πανεπιστήμια του ευρωπαϊκού χώρου.

Το Τμήμα Φιλολογίας υποδέχεται έναν αριθμό ξένων φοιτητών/-τριών από διαφορετικές χώρες κάθε χρόνο και ενθαρρύνει την κινητικότητα των δικών του μελών (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, φοιτητές) μέσω των διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων συνεργασίας ERASMUS+.

Οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί), αλλά και οι πρόσφατοι απόφοιτοι του Τμήματος Φιλολογίας  μπορούν να μετακινηθούν στο εξωτερικό προκειμένου να φοιτήσουν ή να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία (ERASMUS+).

Το Τμήμα Φιλολογίας έχει υπογράψει διμερή σύμβαση με πανεπιστήμια τα οποία μπορείτε να δείτε στον σχετικό σύνδεσμο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η συμφωνία με ορισμένα πανεπιστήμια αφορά μόνο στα μέλη ΔΕΠ.

Επιτροπή Προγράμματος Erasmus+

  • Στ. Αλέκου (συντονιστής-τμηματικός υπεύθυνος)
  • Στ. Αλέκου (υπεύθυνη στον Τομέα Κλασικής Φιλολογίας)
  • Α. Αλεξάκης (υπεύθυνος στον Τομέα ΜΝΕΦ)
  • Μ. Μαστροπαύλου (υπεύθυνη στον Τομέα Γλωσσολογίας)

Επικοινωνία

Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
451 10 Ιωάννινα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
(+30) 26510-07107, 7519, 7264, 7520
Fax: (+30) 26510-07024
e-mail: erasmus@uoi.gr