Διοίκηση

Τμήματος Φιλολογίας

Διοίκηση Τμήματος Φιλολογίας

 

 Πρόεδρος: Ελένη Χουλιαρά-Ράιου, Καθηγήτρια

τηλ.: 265100-5191, email: hchour@uoi.gr

 

 

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

Διευθυντής: Φὠτιος Πολυμεράκης, Επίκουρος Καθηγητής

τηλ.: 265100-5170, email: fpolymer@uoi.gr

 

Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Διευθυντής: Αθηνά Βογιατζόγλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

τηλ.: 265100-5202, email: avogiatz@uoi.gr

 

Τομέας Γλωσσολογίας

Διευθύνων: Παναγιώτης Φίλος, Επίκουρος Καθηγητής

τηλ.: 265100-5194, email: pfilos@uoi.gr

 

Γραμματεία

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνα Βλάχα

τηλ.: 265100-7475, email: gramphil@uoi.gr