Διοίκηση

Τμήματος Φιλολογίας

Διοίκηση Τμήματος Φιλολογίας

 

Πρόεδρος:
Αλέξανδρος Αλεξάκης, Καθηγητής
τηλ.: 265100-5133, email: aalexaki@uoi.gr


Αναπληρωτής Πρόεδρος
:
Αθανασία Ζωγράφου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
τηλ: 265100-5177 e-mail: azografu@uoi.gr

 

 

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

Διευθυντής: Φὠτιος Πολυμεράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

τηλ.: 265100-5170, email: fpolymer@uoi.gr

 

Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Διευθυντής: Αθηνά Βογιατζόγλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

τηλ.: 265100-5202, email: avogiatz@uoi.gr

 

Τομέας Γλωσσολογίας

Διευθύνων: Παναγιώτης Φίλος, Επίκουρος Καθηγητής

τηλ.: 265100-5194, email: pfilos@uoi.gr

 

Γραμματεία

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνα Βλάχα

τηλ.: 265100-7475, email: gramphil@uoi.gr