Τομείς

Τμήματος Φιλολογίας

Τομείς του Τμήματος

Κλασικής Φιλολογίας

Ο Τομέας Κλασικής Φιλολογίας περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
β) Λατινική Φιλολογία
γ) Συναφείς αναγνωρισμένες ειδικεύσεις (Παλαιογραφία- Ιστορία και Κριτική-Εκδοτική των Αρχαίων Ελληνικών ή/και Λατινικών κειμένων, Παπυρολογία, Μυκηναϊκή Φιλολογία, Ειδική και Γενική Διδακτική μαθημάτων Κλασικής Φιλολογίας, Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό θέατρο).

Περισσότερα

Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Σκοπός του Τομέα Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) είναι η κατάρτιση επιστημόνων με φιλολογική επάρκεια στη βυζαντινή και τη νεοελληνική γραμματεία, ικανών να προσφέρουν υψηλής ποιότητας διδακτικό και ερευνητικό έργο στην εκπαίδευση, σε επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, σε βιβλιοθήκες και αρχεία, σε πολιτιστικούς οργανισμούς, εκδοτικούς φορείς, ΜΜΕ και άλλους συναφείς κλάδους.

 

Περισσότερα

Γλωσσολογίας

Ο Τομέας Γλωσσολογίας προσφέρει μία από τις τρεις κατευθύνσεις – ειδικεύσεις που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας. H γλωσσολογία ασχολείται με την επιστημονική μελέτη του γλωσσικού φαινομένου από θεωρητική, ιστορική και εφαρμοσμένη/διακλαδική σκοπιά. Οι φοιτητές της γλωσσολογικής κατεύθυνσης μελετούν ποικίλες όψεις της γλώσσας, με ιδιαίτερη έμφανση στα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των βασικών γλωσσικών επιπέδων, όπως είναι οι ιδιότητες και η δομή των φθόγγων (φωνητική και φωνολογία), των λέξεων (μορφολογία), των προτάσεων (σύνταξη) και των σημασιών (σημασιολογία).

 

Περισσότερα