Ομότιμοι Καθηγητές

  1. Αρχική
  2. Προσωπικό
  3. Ομότιμοι Καθηγητές

Ομότιμοι Καθηγητές

† Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 618/25-6-1986).

† Κακριδής Θεοφάνης, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 618/25-6-1986).

† Δεδούση Χριστίνα, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 729/28-1-1993).

† Παπαθωμόπουλος Εμμανουήλ, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 811/24-2-2000).

† Σαββαντίδης Γεώργιος, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 820/14-12-2000).

† Αναστασίου Ιωάννης, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 851/25-4-2002).

† Δάλλας Ιωάννης, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 851/25-4-2002).

Καψωμένος Ερατοσθένης, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 915/22-11-2007).

† Ιλίνσκαγια Σόνια, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 937/29-7-2009).

Συνοδινού Αικατερίνη, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου αριθμ. 969/27-1-2011).

Ράιος Δημήτριος, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής αριθμ.140/13-1-2014).

Περυσινάκης Ιωάννης, Τμήμα Φιλολογίας, (Συνεδρία Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής αριθμ. 164/24-11-2015).

Μαυρομάτης Ιωάννης, Τμήμα Φιλολογίας, (Συνεδρία Συγκλήτου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αριθμ. 1045/4/22-3-2018).

Γκάρτζιου – Τάττη Αριάδνη, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αριθμ. 1045/4/22-3-2018).

Ελένη Χουλιαρά-Ράιου, Τμήμα Φιλολογίας (Συνεδρία Συγκλήτου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αριθμ. 1133/21-6-2022).