Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως νέα έναρξη εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 ορίζεται η 27η Ιανουαρίου 2021. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με το νέο πρόγραμμα...

Διάλεξη του κ. Βασίλειου Παππά, Επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τηλεδιάσκεψη (13/01/2021)

Η διάλεξη θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαδικτυακού Επιστημονικού Colloquium 2020-2021 του T.Φ. του Δ.Π.Θ. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις των Γερμανικών

Γερμανικά Ι, Γραπτή εξέταση μέσω MS TEAMS, ώρα: 10.00-12.00, 21/01/2021, κωδ.: 1m37pbq   Γερμανικά ΙΙ, Προφορική εξέταση μέσω MS TEAMS, ώρα: 10.00-12.00, 21/01/2021, κωδ.: i0axgrI   Γερμανικά ΙΙΙ, Γραπτή εξέταση μέσω MS TEAMS, ώρα: 09.00-12.00, 18/01/2021,...