Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης Διευθυντή: α) του Εργαστηρίου Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, β) του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας, γ) του Εργαστηρίου Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας, και δ) του Εργαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας, του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01-09-2020 έως 31-08-2023

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο