Αιτήσεις για συμμετοχή στην Ορκωμοσία Ιουλίου 2023

Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας θα δέχεται τις αιτήσεις των φοιτητών (είτε στο email της Γραμματείας (gramphil@uoi.gr) σε συνημμένο αρχείο .pdf, είτε με φυσική παρουσία, είτε με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,...

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας: α) του Εργαστηρίου Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, β) του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας, γ) του Εργαστηρίου Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας, και δ) του Εργαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας, του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως 31-08-2026.

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως 31-08-2025.

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ)του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως 31-08-2025.

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως 31-08-2025.

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση μαθήματος “Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΙΙ” (και για τα δύο Τμήματα)

Στο e-course του αντιστοίχου Τμήματος (A-Mα ή Με-Ω) έχουν ανακοινωθεί οι βαθμοί των φοιτητών που συμμετείχαν στην (υποχρεωτική) πρόοδο επί της ύλης του φροντιστηρίου του μαθήματος «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΙΙ» στις 16.5.2023 (η αναζήτηση του βαθμού θα γίνει με βάση τον...