Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές εσωτερικού ακαδ. έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.  

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές εσωτερικού ακαδ. έτους 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ»

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Οικονομική ενίσχυση φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έτους 2020-2021

Η Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει εκατό (100) νέες προπτυχιακές οικονομικές ενισχύσεις ύψους 1.000 ευρώ, για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (Ε.Κ.Ο) των...