Ανακοίνωση διδάσκοντα κ. Χρ. Ζέκα για το μάθημα “ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι”

Το μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι και για τα δύο τμήματα (Α-ΜΑ και ΜΕ-Ω) θα πραγματοποιείται στο εξής Τετάρτη 12.00-15.00 στο αμφιθέατρο Δάκαρη. Ο διδάσκων, Χ. Ζέκας...

Νέα ανακοίνωση για το μάθημα: “Αναπαραστάσεις του φύλου στη νεοελληνική λογοτεχνία: 19ος – 20ός αιώνας”

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, το μάθημα “Αναπαραστάσεις του φύλου στη νεοελληνική λογοτεχνία: 19ος – 20ός αιώνας” θα ξεκινήσει  στις 27/10, ώρα 18:00 – 21:00, στην αίθουσα ΦΑ3, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η διδάσκουσα, δρ. Μαρία Αποστολίδου...

Ανακοίνωση για το μάθημα: “Λογοτεχνική κριτική (19ος-20ός αιώνας)” (ΕΥVII)

“Οι παραδόσεις για το μάθημα: “Λογοτεχνική κριτική (19ος-20ός αιώνας)” [ΕΥ(VII)], θα ξεκινήσουν την Τρίτη 26 Οκτωβρίου, και θα γίνονται κάθε Τρίτη στην αίθουσα ΦΑ1, 15:00-18:00. Ο Διδάσκων, Βασίλης...

Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 38651/05-08-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Τμήμα Φιλολογίας)” στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021 -2022 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων”

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Αναπλήρωση του Μαθήματος: “Ιστορία και Ιστορίες της ΝΕΛ” (Με-Ω) (Υ, Α’ εξ.)

Το μάθημα Ιστορία και Ιστορίες της ΝΕΛ (Με-Ω) (Υ, Α’ εξ.) της Πέμπτης 28 Οκτωβρίου 2021, που δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της εθνικής εορτής, θα αναπληρωθεί την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, ώρα 9:00-12:00, στην αίθουσα Ι 10. Ο διδάσκων Κ....

Αναβολή του μαθήματος “Λυρική Ποίηση” (Υ_V) του κ. Χ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ (21/10/2021)

Το μάθημα “Λυρική Ποίηση” του κ. Χ. Αυγερινού, για την Πέμπτη 21/10/2021, αναβάλλεται για λόγους υγείας του διδάσκοντος. Το μάθημα θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 22/10/2021, ώρα 15:00-18:00, στην αίθουσα Α39-40. Ο διδάσκων Χ....