Χαιρετισμός Προέδρου

  1. Αρχική
  2. Το Τμήμα
  3. Χαιρετισμός Προέδρου

Μήνυμα Προέδρου και Αναπληρώτριας Προέδρου

Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Τμήμα μας -το οποίο λειτουργεί ως ειδίκευση από το 1964- είναι το πρώτο και αρχαιότερο Τμήμα του Πανεπιστημίου. Οι τρεις Τομείς (Κλασικής Φιλολογίας, Μεσαιωνικής-Νεοελληνικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας) και τα πέντε Εργαστήριά του καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα φιλολογικών αντικειμένων καθώς και συναφείς ειδικεύσεις. Οι διδάσκοντές μας χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης με δημοσιεύσεις σε έγκριτα ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και εκδοτικούς οίκους, συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες με ελληνικά και ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Το Τμήμα μας είναι προσηλωμένο στην καλλιέργεια και την προαγωγή γνώσης γύρω από την κατανόηση και την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας -από το ομηρικό έπος μέχρι την σύγχρονη ποιητική και πεζή δημιουργία- καθώς και του ευρύτερου πολιτισμικού πλαισίου που τις τροφοδοτεί· παράλληλα, δίνει σημαντική θέση και στη λατινική και τη μεσαιωνική λατινική γραμματεία, κρίσιμα γνωστικά πεδία τόσο για την πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στο δυτικό κόσμο όσο και για την αισθητική και πολιτιστική αποτίμηση του ελληνορωμαϊκού και μεσαιωνικού κόσμου.

Είναι πεποίθησή μας ότι μια τέτοια εποπτεία, πέρα από τον αρχαιογνωστικό ορίζοντα που παρέχει, προσφέρει τα μέσα και τους τρόπους για την εμβάθυνση στη σύνολη λογοτεχνική και ευρύτερα καλλιτεχνική και πολιτιστική παραγωγή της σύγχρονης εποχής και, παράλληλα, καλλιεργεί το  δημιουργικό στοχασμό όσον αφορά το σημερινό πολιτισμό και τις αξίες επάνω στις οποίες στηρίζεται. Αυτή τη γνώση και ευαισθησία ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι ικανοί να μεταλαμπαδεύσουν οι απόφοιτοι του Τμήματός μας στους μαθητές και συνεργάτες τους.

Τα προσφερόμενα μαθήματα ακολουθούν πολύπλευρες προσεγγίσεις κειμένων της ελληνικής και λατινικής γραμματείας καλύπτοντας ένα μεγάλο χρονικό φάσμα, κάτι που επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την εκτίμηση λεπτών υφολογικών διαφορών ανάμεσα σε κείμενα της αρχαϊκής, κλασικής, ελληνιστικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής, μεταβυζαντινής και νεοελληνικής περιόδου καθώς και την εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες των ελληνικών διαλέκτων και της λατινικής γλώσσας.

Η διδασκαλία ακολουθεί τόσο παραδοσιακές όσο και πιο σύγχρονες μεθόδους ενθαρρύνοντας το διάλογο, την έρευνα και τη διεπιστημονικότητα. Εκκινεί από την πληρέστερη κατά το δυνατόν ανάλυση των κειμένων με στόχο την κατανόησή τους, και στη συνέχεια, προχωρεί σε σχολιασμό και ερμηνεία με βάση ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις. Η εκδοτική των κειμένων συμπλέει έτσι αρμονικά με την ανθρωπολογική, θεατρολογική, αφηγηματολογική κ.λπ. -κατά περίπτωση- ερμηνεία τους.

Μέσα σε μία τέτοια πνευματική ατμόσφαιρα, το Τμήμα στοχεύει στη διαμόρφωση νέων φιλολόγων με στέρεα και δοκιμασμένη στοιχείωση, οξύνοια και ευαισθησία. Απόφοιτοί μας έχουν ενταχθεί ήδη και εντάσσονται όχι μόνο στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά και σε εκδοτικούς οίκους, σε δημόσιους οργανισμούς, σε ερευνητικές σταδιοδρομίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε πολλούς άλλους τομείς της επαγγελματικής ζωής. Είναι φανερό ότι η Φιλολογία προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για επαγγελματική ευελιξία σε έναν κόσμο με συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας.

Οι δύσκολοι καιροί που ζούμε μας φέρνουν ενώπιον της ανάγκης για επαναπροσαρμογή και αναθεώρηση βασικών στοιχείων του τρόπου της ζωής μας. Ελπίζουμε, λέμε συχνά, να επιστρέψουμε σύντομα στην «κανονικότητα». Ποια είναι όμως η «κανονικότητα» και ποιοι οι τρόποι να αντιμετωπίσουμε ανάλογες προκλήσεις και κινδύνους στο μέλλον; Η επιστήμη της Φιλολογίας συνιστά ζωτικό καταφύγιο για ανασυγκρότηση και γόνιμο στοχασμό προσανατολισμένο στις αξίες του ανθρωπισμού.

Καλοσωρίζοντάς σας στο Τμήμα Φιλολογίας σας ευχόμαστε υγεία, δύναμη και χαρά για ένα πνευματικό ταξίδι γεμάτο ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις!

Αλέξανδρος Αλεξάκης

Αλέξανδρος Αλεξάκης

Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας

Πρόεδρος

Αθανασία Ζωγράφου

Αθανασία Ζωγράφου

Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

Αναπληρώτρια Πρόεδρος