Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ)

  1. Αρχική
  2. Σπουδές
  3. Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ)

Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ)

Στο πλαίσιο της ιδρυματικής δράσης Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές/τριες μπορούν να υλοποιήσουν πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ, σε διάφορους φορείς.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στα τελευταία δύο έτη φοίτησης. Για να συμμετάσχει κανείς θα πρέπει να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα καθ΄ όλη την διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

 

Διαδικασία αίτησης

Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προπτυχιακών φοιτητών για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, οι αιτήσεις αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (myDasta). Στη συνέχεια οι φοιτητές αποστέλλουν και στο email του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

Επικοινωνία

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τηλ.:       26510 0 9051, 7478

Fax:        26510 0 9095

Email:    gpa@uoi.gr

Url:        http://gpa.uoi.gr/

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Ελένη Γκαστή, Καθηγήτρια
Ελένη καλτσογιάννη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Βασίλειος Παππάς, Επίκ. Καθηγητής