Τμήμα Φιλολογίας

Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ενημέρωση

Νέα – Ανακοινώσεις
Έναρξη Μαθημάτων του κ. Ιωάννη ΦΥΚΑΡΗ

23 Φεβρουαρίου 2024 - 10:56 | Ανακοίνωση: Γενικές


Έναρξη μαθημάτων του κ. Α. Αντωνόπουλου

22 Φεβρουαρίου 2024 - 13:40 | Ανακοίνωση: Γενικές