Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση των μαθημάτων εξ αποστάσεως της κ. Δ. Κουκουζίκα κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου θα πραγματοποιηθούν τα εξής μαθήματα:

Ιστοριογραφία: Ηρόδοτος (Τμήμα Με-Ω): Πέμπτη 23/4, 18.00-21.00

Κωμωδία: Αριστοφάνους Νεφέλαι (Τμήμα Με-Ω): Παρασκευή 24/4,  12.00- 15.00

Η διδάσκουσα

Δ. Κουκουζίκα


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία: 23 Απριλίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: