Υποτροφίες της Πολωνικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η Πολωνική κυβέρνηση μέσω του National Agency of Academic Exchange (NAWA), χορηγεί υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι υποτροφίες απευθύνονται και σε Έλληνες φοιτητές ή επιστήμονες-ερευνητές. Λεπτομέρειες στον σχετικό σύνδεσμο της...

Έναρξη του μαθήματος “Διδακτική της Νέας Ελληνικής” της κ. Μ. Ανδρέου

Το μάθημα «Διδακτική της Νέας Ελληνικής» θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26/02 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (12-3). Οι διαλέξεις θα διεξάγονται στην ψηφιακή αίθουσα διδασκαλίας με τίτλο «Διδακτική της Νέας Ελληνικής» (κωδικός εγγραφής xhn1iwo). Η διδάσκουσα Μ....

Ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων της κ. Γιώτη

ΡΕΥΜΑΤΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 1830-1880 Τρίτη, 23.02.2021, 18:00-21:00 Στην ηλεκτρονική αίθουσα του MS Teams:ΡΚΣ, 1830-1880 (ΕΕ 2021) και με κωδικό πρόσβασης: 3qtn2eu   ΡΕΥΜΑΤΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 1930-1980 Τετάρτη, 24.02.2021, 9:00-12:00 Στην ηλεκτρονική...