Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας: α) του Εργαστηρίου Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, β) του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας, γ) του Εργαστηρίου Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας, και δ) του Εργαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας, του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως 31-08-2026.

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως 31-08-2025.

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ)του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως 31-08-2025.

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως 31-08-2025.

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση για το μάθημα: “Φιλοσοφική Πεζογραφία Αριστοτελους Ηθικά Νικομάχεια” της κ. Δ. Ελευθερίου

“Η αναπλήρωση του μαθήματος: “Φιλοσοφική Πεζογραφία Αριστοτελους Ηθικά Νικομάχεια” που χάθηκε λόγω των εκλογών θα γίνει την Παρασκευή 26/5 και ώρα 15.00-18.00 στην αίθουσα Ι10 (αμέσως μετά το τακτικό μας μάθημα).” Η διδάσκουσα, Δήμητρα...