Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για Μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψ. διδάκτορες. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την  ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ: Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο...

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο