Έναρξη του μαθήματος “Λατινική λυρική ποίηση”

Η Διδασκαλία του μαθήματος του κ. Β. Παππά “Λατινική λυρική ποίηση” (8ο εξαμ., ΕΥ) θα ξεκινήσει κατά το ωρολόγιο πρόγραμμα στις 26/2/2024. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί διά ζώσης, θα γίνει διαδικτυακά. Παρακαλούνται οι φοιτητές να...

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου της κ. Δ. Παπαστάθη

Η διδασκαλία των μαθημάτων: α)  “Εισαγωγή στη Νέα Ελληνική Φιλολογία”, (Υ ΙΙ) και β) “Αισθητική και Ιδεολογία: Η ποίηση του Γιάννη Ρίτσου”,(ΕΥ VIII), θα αρχίσει τη Δευτέρα 26/02/2024 και Τετάρτη 28/02/2024, αντίστοιχα, σε ώρες και αίθουσες...

Έναρξη του μαθήματος: “Αρχαία Ελληνική Θρησκεία”

Οι παραδόσεις του μαθήματος Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, θα αρχίσουν την Τρίτη, 27.02.2024, ώρα 15.00-18.00, κατά το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το μάθημα της 1ης εβδομάδας (27.02.2024), θα γίνει διαδικτυακά μέσω MS Teams (Διαδικτυακή Ομάδα διδασκαλίας” (Τeam): Αρχαία...

Έναρξη μαθημάτων του κ. Α. Αντωνόπουλου

Τα μαθήματα του κ. Αντωνόπουλου “Τραγωδία: Σοφοκλέους Τραχίνιαι” και “Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΙΙ” θα ξεκινήσουν, αντίστοιχα, την Τρίτη 27.2.2024 και την Τετάρτη 28.2.2024 κατά το ωρολόγιο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να...