Ανακοίνωση για τις εξετάσεις της Αγγλικής Γλώσσας επί πτυχίω

Οι εξετάσεις στο μάθημα των Αγγλικών  Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, ΙΙΙΙ  θα γίνουν προφορικά στις 25 Ιανουαρίου ώρα 9.00 στο κτίριο ΠΤΔΕ, γραφείο Αναστασία Κωστούλα 3ος όροφος. Η Διδάσκουσα Αναστασία...

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις των μαθημάτων του κ. Δ. Γεωργακόπουλου

Παρά τον αρχικό σχεδιασμό για την προφορική εξέταση των μαθημάτων του Δ. Σ. Γεωργακόπουλου, λόγω της πανδημίας Covid-19, οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων θα γίνουν γραπτώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί (7/ 8 – 2 –  2022). Ο διδάσκων Δημήτριος...

Ανακοίνωση για το μάθημα “Μέθοδοι έρευνας στη γλωσσολογία” (ΕΥ, VII)

Το μάθημα της Πέμπτης (13/01/2022)  καθώς και η προγραμματισμένη αναπλήρωση αναβάλλονται λόγω θεμάτων υγείας. Θα ενημερωθείτε σύντομα για την νέα ημερομηνία του τελευταίου μας μαθήματος. Ο διδάσκων C....