Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος “Κριτική & Εκδοτική των Κλασικών Κειμένων” (ΕΥ, VΙΙΙ) του κ. Η. Χρυσοστομίδη

Το μάθημα ΦΕ0712: Κριτική και Εκδοτική των Κλασικών Κειμένων (ΕΥ Κλασικής Ειδίκευσης) θα παραδίδεται διαδικτυακά στην ψηφιακή αίθουσα του MS-Teams (κλειδί αίθουσας: gsn7ugd). Οι παραδόσεις του μαθήματος ξεκινούν από την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021. Ο διδάσκων Ηλίας...

Υποτροφίες της Πολωνικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η Πολωνική κυβέρνηση μέσω του National Agency of Academic Exchange (NAWA), χορηγεί υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι υποτροφίες απευθύνονται και σε Έλληνες φοιτητές ή επιστήμονες-ερευνητές. Λεπτομέρειες στον σχετικό σύνδεσμο της...

Έναρξη του μαθήματος “Διδακτική της Νέας Ελληνικής” της κ. Μ. Ανδρέου

Το μάθημα «Διδακτική της Νέας Ελληνικής» θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26/02 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (12-3). Οι διαλέξεις θα διεξάγονται στην ψηφιακή αίθουσα διδασκαλίας με τίτλο «Διδακτική της Νέας Ελληνικής» (κωδικός εγγραφής xhn1iwo). Η διδάσκουσα Μ....