Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων της κ. Α. Γιώτη κατά την εαρινή εξεταστική περίοδο 2020-2021

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στα μαθήματα της κ. Γιώτη, μπορούν να ενημερωθούν για τις σχετικές ηλεκτρονικές αίθουσες σε ανακοινώσεις αναρτημένες στο e-course του αντίστοιχου μαθήματος. Η διδάσκουσα, Αγγέλα...