Πρόσκληση του Εργαστηρίου Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Π.Ι. σε συζήτηση με θέμα «Λογοτεχνία, Δημοφιλής Κουλτούρα, Ιδέες» (Ιωάννινα, 06-04-2024)

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.