Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία