Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ (τακτικού-αναπληρωματικού) στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Π.Ι. (ακαδ. έτος 2023-2024)

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία