Πρακτική Άσκηση Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021: Ενημερωτική Εκδήλωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Τμήμα Φιλολογίας ανακοινώνουν την έναρξη νέου  κύκλου Πρακτικής Άσκησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (01/03/2021-31/10/2021), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το...

Έναρξη του μαθήματος Ποίηση και ποιητική του Κάλβου και του Σολωμού (7ου εξαμήνου) της κ. Αγγέλας Γιώτη

Το προπτυχιακό μάθημα της κ. Αγγέλας Γιώτη “Ποίηση και ποιητική του Κάλβου και του Σολωμού” (ΕΥ-VII εξάμηνο) θα διεξάγεται στην ομώνυμη ηλεκτρονική αίθουσα από την πλατφόρμα MSTeams, στις ώρες που ορίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΧΕ. Ημερομηνία...