Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας: α) του Εργαστηρίου Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, β) του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας, γ) του Εργαστηρίου Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας, και δ) του Εργαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας, του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως 31-08-2026.

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως 31-08-2025.

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ)του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως 31-08-2025.

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως 31-08-2025.

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

Αξιολόγηση εξερχομένων φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας στο πλαίσιο Erasmus+ της Συμπληρωματικής Προκήρυξης του Σχεδίου 2022, για την Κινητικότητα Φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. (τακτικού-αναπληρωματικού) στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024)

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία