Κανονισμός επιλογής και κατάταξης φοιτητών/τριών του Τμήματος Φιλολογίας υποψηφίων για υποτροφία κινητικότητας Erasmus+ με σκοπό τις σπουδές και την πρακτική άσκηση (2020-21) (Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Φιλολογίας αρ. 761/26-05-2020)

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Ανακοίνωσης για την εξεταστική Ιουνίου (εμβόλιμη και κανονική) των μαθημάτων της κ. Β. ΠΕΤΣΑ (01-06-2020)

Πληροφορίες στο παρακάτω συνημμένο αρχείο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΣ ΠΕΤΣΑ 01 06 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ) ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2020-2021)

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο εκλογών για αναδειξη εκπροσωπων ΕΤΕΠ-Τομέα ΜΝΕΦ