Απόφαση κατάρτισης Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης των υποψηφίων για την παροχή διδακτικού έργου στο Τμήμα Φιλολογίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, στην υπ’ αρ. 869/07-02-2024 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την κατάρτιση των Πινάκων Προσωρινής Κατάταξης των υποψηφίων για την παροχή διδακτικού έργου κατά το Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο Τμήμα Φιλολογίας, στο...

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ για την πραγματοποίηση Διδακτορικών Σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία