Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΛ: ΠΟΙΗΣΗ ΙΙ, ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Ι και ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ παλαιότερων εξαμήνων

Ανακοινώνεται ότι η προφορική εξέταση των μαθημάτων παλαιότερων εξαμήνων με τίτλο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΛ: ΠΟΙΗΣΗ ΙΙ (Υ ΙΙ, ΠΑΛ. ΕΞΑΜ.), ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Ι (Υ Ι, ΠΑΛ. ΕΞΑΜ.) και ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ (Υ ΙΙ, ΠΑΛ. ΕΞΑΜ.) πρόκειται να διεξαχθεί από την κ. Γιώτη μέσω του MS Teams κατά τις...

Ανακοίνωση για την εξέταση μαθημάτων με διδάσκοντα τον κ. Ζεκα

Ανακοινώνεται ότι για τις εξετάσεις στα μαθήματα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΙΙ, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Ι (Πτυχιακή Εξέταση), Ομήρου Οδύσσεια (Πτυχιακή Εξέταση) έχουν αναρτηθεί οδηγίες στην ιστοσελίδα των αντίστοιχων μαθημάτων στο ecourse. Ο διδάσκων, Χ....