Συνημμένα υπάρχει η προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Γλωσσολογίας σε πτυχιούχο Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου ” Άριστα” για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα της Δωρεάς Πάικου Νικολαΐδη.
Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 6 Μαΐου 2020.


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 6 Μαΐου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία:
glossologia-dorea-paikoy-nikolaidi.pdf