Για την εγγραφή των επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020 στο Τμήμα Φιλολογίας, είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή από 22-29 Σεπτεμβρίου 2020.

Στο πεδίο σχετικοί σύνδεσμοι υπάρχει το link για την είσοδο στην εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους οι επιτυχόντες θα πρέπει να αποστείλουν (ταχυδρομικώς) σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας τα εξής:

1.      Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση

2.      Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

3.      Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Ταχυδρομική Διεύθυνση της Γραμματείας:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Θ. 1186

Τ.Κ. 45110

Ιωάννινα

 

Θα ακολουθήσουν και νέες ανακοινώσεις για τους πρωτοετείς φοιτητές.


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοιhttps://eregister.it.minedu.gov.gr/app/login

Σχετικά αρχεία:
manual-eggrafon-protoeton-2020.pdf