Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού για το ακαδ. έτος 2018-2019 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ»

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία
Παρουσίαση του βιβλίου “Ο μεγάλος καϋμός της ξενιτιάς…” του Κώστα Τσίβου, Επίκουρου Καθηγητή Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας, τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Παρουσίαση του βιβλίου “Ο μεγάλος καϋμός της ξενιτιάς…” του Κώστα Τσίβου, Επίκουρου Καθηγητή Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας, τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο