Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως νέα έναρξη εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 ορίζεται η 27η Ιανουαρίου 2021. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με το νέο πρόγραμμα...