Υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2021-2022 (από 29/06/2022 έως και 29/07/2022)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ότι από την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη...

Διαδικτυακή ενημέρωση για το Π.Μ.Σ. “Κλασική Φιλολογία” (29/06/2022)

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου και ώρα 18.30 θα γίνει διαδικτυακή ενημέρωση για το ΠΜΣ: “Κλασική Φιλολογία”. Για την παρακολούθηση της διαδικτυακής ενημέρωσης χρησιμοποιήστε απλά τον παρακάτω σχετικό σύνδεσμο. Η διευθύντρια του ΠΜΣ Ελένη Γκαστή Καθηγήτρια...

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης. Ανακοίνωση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών (από 23/06/2022 έως 13/07/2022)

Η αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο σε δύο (2) στάδια: πρώτα μέσω της πλατφόρμας MSTEAMS και έπειτα με αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών σε συμπιεσμένο αρχείο rar ή zip στο email : proskliseis_elke@uoi.gr Αναλυτικές...

Πρακτική Άσκηση: Ανάρτηση συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Τμήμα ανακοινώνουν την έναρξη νέας περιόδου Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και...