Το μάθημα της κ. Α. Βογιατζόγλου “Ιστορία και Ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας” (προς πρωτοετείς φοιτητές με αρχικό επωνύμου ΜΕ-Ω) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 3.00-6.00, στην αίθουσα των msteams  με κωδικό  63xydlo

Η   διδάσκουσα,

Αθηνά Βογιατζόγλου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 12 Οκτωβρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: