Η εξέταση των Γερμανικών για όλα τα εξάμηνα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 09.09. και ώρα 9.00

μέσω της πλατφόρμας MS teams με κωδικό: hy5hv08

Οι διδάσκουσες
Ιωάννα Κατερίνη


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: