Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για την παροχή διδακτικού έργου κατά το Β΄ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο Τμήμα Φιλολογίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων”

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο