Ανακοίνωση για το μάθημα “Γιώργος Σεφέρης: Ποίηση και Ποιητική” του κ. Κ. Καραβίδα (20/05/2022)

Αναπλήρωση του μαθήματος “Γιώργος Σεφέρης: Ποίηση και Ποιητική” (Η’ εξ.) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20.5, ώρα 9:00-12:00, αίθουσα ΦΑ 1. Ο διδάσκων Κώστας...

Ανακοίνωση για το μάθημα “Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία (ΜΕ-Ω)” του κ. Β. Παππά (16/05/2022)

Το μάθημα ‘Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία (ΜΕ-Ω)’ της 18ης Μαΐου 2022 θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως τη Δευτέρα (16/5), στις 15.00-18.00 στην αίθουσα Ι10. Ο διδάσκων,    Β. Παππάς                                                                                        ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ 2022

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4653/20 και ιδίως των άρθρων 8, 9 και 13 του ν. 4653/20 και την απόφαση ΣΑΠ 21/13-04-2022 του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι...

Ανακοίνωση για το μάθημα “Κατάκτηση δεύτερης γλώσσας” της κ. Α. Πρέντζα

Το μάθημα “Κατάκτηση δεύτερης γλώσσας” της Τρίτης 10/05/2022 αναβάλλεται λόγω έκτακτων υποχρεώσεων της διδάσκουσας. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, μετά από συνεννόηση με τις φοιτήτριες/ τους φοιτητές. Η διδάσκουσα, Α....