Αποτελέσματα εξέτασης Προόδου του μαθήματος “Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΙΙ”

Στην εφαρμογή e-course και στο αντίστοιχο Τμήμα του μαθήματος έχουν ανακοινωθεί οι βαθμοί των φοιτητών που συμμετείχαν στην (υποχρεωτική) πρόοδο επί της ύλης του φροντιστηρίου στις 17.5.2022. Παρακαλούνται οι φοιτητές να ανατρέξουν στο σχετικό αρχείο για την...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία