Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας σάς προσκαλεί στην 6η από τη σειρά διαλέξεων που διοργανώνει για το εαρινό εξάμηνο 2021-22, με ομιλήτρια την κ. Αρχόντω Τερζή, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο: “Η κατάκτηση της αυτοπτικότητας όταν εκφράζεται στη μορφολογία και τη σύνταξη”.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαΐου, 12μ.μ., στην αίθουσα ΦΑ3 (Κτήριο Φιλοσοφικής, 1ος όροφος), ενώ θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω MS Teams στον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-vNBdcCodRu1cmkHIIfBFwQqOaQkgak1-IVDYI5d1Qc1%40thread.tacv2/1653047800818?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%222cffd6f4-f825-45f3-bb35-59836028fb90%22%7d


Πληροφορίες Ανακοίνωσης