Οι φοιτητές που για λόγους υγείας δεν μπόρεσαν να εξεταστούν στα μαθήματα:

α) “Ο Λέων ΣΤ΄στις πηγές της εποχής του” και β) “Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι” και επιθυμούν να εξεταστούν

να επικοινωνήσουν με τον Καθηγητή κ.Α. Αλεξάκη μέσω e-mail   aalexaki@uoi.gr

Ο Διδάσκων

Καθηγητής Αλέξανδρος Αλεξάκης


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: