Τα μαθήματα της κ. Χρυσακοπούλου  θα αρχίσουν την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020,

σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Η Διδάσκουσα

Β. Σ. Χρυσακοπούλου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: