Έκτακτο μάθημα “Ευριπίδου Ιππόλυτος” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12.00-15.00 στην αίθουσα ΦΑ3

Η Διδάσκουσα

Β.-Σ. Χρυσακοπούλου

 

 


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: