Το μάθημα της Τετάρτης (3-11-2021) “Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία” (τμήμα Με-Ω) αναβἀλλεται για λόγους υγείας του Διδάσκοντος.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος.

Ο Διδάσκων

Καθηγητής, Αλέξανδρος Αλεξάκης


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: