ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (Τμήμα Α-Μα, Διδάσκων: κ. Αντωνόπουλος)

Μέχρι νεωτέρας ανακοινώσεως, συνεχίζεται η προσωρινή αναστολή των παραδόσεων του μαθήματος, για λόγους υγείας.

Ο διδάσκων,
Ανδρέας Αντωνόπουλος


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: