“Οι παραδόσεις για το μάθημα: “Λογοτεχνική κριτική (19ος-20ός αιώνας)” [ΕΥ(VII)], θα ξεκινήσουν την Τρίτη 26 Οκτωβρίου,

και θα γίνονται κάθε Τρίτη στην αίθουσα ΦΑ1, 15:00-18:00.

Ο Διδάσκων,
Βασίλης Μακρυδήμας”


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: