Η κυρία Χρυσακοπούλου θα διδάξει αύριο 12 Μαίου 2022 στις 15.00-18.00 έκτακτο μάθημα στον Ηρόδοτο

στην αίθουσα ΦΑ1, όπου θα συζητηθεί η ύλη των εξετάσεων βάσει του προτεινόμενου συγγράμματος.

Η διδάσκουσα

Β.Σ. Χρυσακοπούλου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: