Τα μαθήματα της κ. Χρυσακοπούλου θα αρχίσουν στις  10 Οκτωβρίου 2022 (για λόγους υγείας), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η Διδάσκουσα

Β. Σ. Χρυσακοπούλου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: