Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

–  Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές: https://ifa.gr/fr/bourses-master-2020

–  Υποτροφίες για τη διαμονή επιστημόνων υψηλού επιπέδου: https://ifa.gr/fr/bourses-sshn-2020

 


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία