Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,
το μάθημα «Ρεύματα, κείμενα και συγγραφείς 1880-1930» ξεκινά την Παρασκευή 22/10.
Συμβουλευτείτε το πρόγραμμα για την ώρα και την αίθουσα διεξαγωγής.

Η διδάσκουσα,
Δρ. Μαρία Αποστολίδου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: