Η αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο σε δύο (2) στάδια: πρώτα μέσω της πλατφόρμας MSTEAMS και έπειτα με αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών σε συμπιεσμένο αρχείο rar ή zip στο email : proskliseis_elke@uoi.gr

Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο της πρόσκλησης και τα άλλα αρχεία.

 

 

 


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία