Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι πρωτοετείς φοιτητές & φοιτήτριες οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο* ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα  επιπλέον δικαιολογητικά, που αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα από 03/10/2019 μέχρι και την 16/10/2019.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας
Μεταβατικό Κτήριο, 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
ΤΚ 451 10 Ιωάννινα


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία