Το μάθημα Αρχαία Ελληνική Θρησκεία θα εξεταστεί σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου

στις 15.09.2021, ώρα 15.00-18.00 μέσω E-course και MS-Teams.

Η ψηφιακή αίθουσα (Team) εξέτασης του μαθήματος έχει το όνομα:

ΘΡΗΣΚΕΙΑ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Κωδικός εισόδου: och40ol

Η Διδάσκουσα

Αθανασία Ζωγράφου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: