Το προπτυχιακό μάθημα της κ. Αγγέλας Γιώτη “Ποίηση και ποιητική του Κάλβου και του Σολωμού” (ΕΥ-VII εξάμηνο) θα διεξάγεται στην ομώνυμη ηλεκτρονική αίθουσα από την πλατφόρμα MSTeams, στις ώρες που ορίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΧΕ.
Ημερομηνία έναρξης: Τετάρτη, 07.10.2020.
Οι φοιτήτριες/φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα καλούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική αίθουσα χρησιμοποιώντας τον κωδικό: o2f4j9x

Η διδάσκουσα
Αγγέλα Γιώτη

 

 

 


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία: 7 Οκτωβρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: