ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα του κ. Β. Παππά “Ρωμαϊκή ιστοριογραφία” (Τμήμα ΜΕ-Ω, Υ, 2ο εξάμηνο) και “Λατινική κωμωδία: Πλαύτου Μέναιχμοι” (ΕΥ, 8ο εξάμηνο) θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα,10/2 (ώρα 15.00-18.00, αίθουσα Ι10) και την Τετάρτη, 12/2 (ώρα 9-12, αίθουσα ΦΑ3) αντίστοιχα.

Βασίλειος Παππάς

Επίκουρος Καθηγητής


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 10 Φεβρουαρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: