Η κ. Κουκουζίκα κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 θα διδάξει τα ακόλουθα μαθήματα:

«Ρητορική Αυτοκρατορικών Χρόνων» (ΥΙ)(Α-Μα), έναρξη την Πέμπτη 31/10/2019, ώρα 18:00-21:00, Αμφ. Δάκαρη

«Λυρική Ποίηση» (ΥV) (Με-Ω), έναρξη την Παρασκευή 01/11/2019, ώρα 09:00-12:00, αίθουσα Ι10

Η διδάσκουσα

Δ. Κουκουζίκα


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: