Η κυρία Χρυσακοπούλου θα εξετάσει προφορικά τους φοιτητές που ανέλαβαν εργασία στο μάθημα “Αριστοφάνους Νεφέλαι” στο MS teams από αύριο στις 10.30. Θα μπείτε στην αίθουσα του μαθήματος κανονικά, όπως όταν κάναμε μάθημα.

Η διδάσκουσα

Βασιλική-Συλβάνα Χρυσακοπούλου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: