Το μάθημα του κ. Δ. Γεωργακόπουλου  «Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία» Υ(V) και Υ(VII)-Μ.Ν.Ε.Φ. δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019. Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων

Δημήτριος Γεωργακόπουλος


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 21 Οκτωβρίου 2019

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: