Τα προπτυχιακά μαθήματα του επικ. καθηγητή κ. Παναγιώτη Φίλου, Ιστορία της Λατινικής Γλώσσας (VII εξάμηνο (ΕΥ), Τετάρτη, 23-10-2019) και Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Ι (ΙII εξάμηνο (Υ), Πέμπτη, 24-10- 2019) αναβάλλονται λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.

Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν προσεχώς έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές/τις φοιτήτριες των παραπάνω μαθημάτων.

Ο διδάσκων

Π. ΦΙΛΟΣ (pfilos@uoi.gr)


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 23 Οκτωβρίου 2019

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: