Τα μαθήματα “Ευρωπαϊκή και νεοελληνική ποίηση στο β’ μισό του 19ου αι.”
(ΕΥ, 7ο εξ.) της Τρίτης 29/10/2019 και “Περί μετάφρασης” (ΕΥ, 7ο εξ.)
της Τετάρτης 30/10/2019 αναβάλλονται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε
συνέδριο. Η αναπλήρωσή τους  θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Καργιώτης


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 29 Οκτωβρίου 2019

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: