Ανακοινώνεται ότι για τις εξετάσεις στα μαθήματα:

– Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Ι

– Αρχαία Ελληνική Γλώσσα IΙ

– Ομήρου Οδύσσεια (Τμήμα ΜΕ-Ω)

έχουν αναρτηθεί οδηγίες στις ιστοσελίδες των μαθημάτων στο ecourse.
Ο διδάσκων,
Χ. Ζέκας


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: