Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι κατάγονται από τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν συγκεκριμένα:

στη Βόρεια Εύβοια, Βόρεια Μεσσηνία και Νότια Ηλεία, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

έως και τη Δευτέρα 27/09/2021, γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους.


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: