Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν γραπτώς μέσω της πλατφόρμας MS teams:

– για το ΄Β εξάμηνο στις 07.06.2021 και τις ώρες 14.00-16.00 (κωδικός: ybb781f)

– για το ΄Δ εξάμηνο στις 10.06.2021 και ώρα 10.00-11.00 (κωδικός: g93vra4)

 

Οι διδάσκουσες

Μαρία Φέριγκ- Γκότοβου

Ιωάννα Κατερίνη


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: